Diệt mối tận gốc tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hải Dương

Công ty chúng tôi đã diệt sạch mối đang phá hoại toàn bộ công trình của Trung tâm. Sau khi nghiệm thu công trình đã hết mối và Công ty đã đưa công trình vào giai đoạn bảo hành(T8 /2011).

 

Ảnh khu vực trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hải Dương đã được diệt mối năm 2011

Trả lời